СТРУКТУРА ФУНКЦІОНАЛЬНО-СЕМАНТИЧНОГО ПОЛЯ ПОРІВНЯННЯ (НА МАТЕРІАЛІ ВІРШОВАНИХ ТЕКСТІВ АНГЛОКАНАДСЬКОЇ ПОЕЗІЇ)

  Яна Просяннікова (Херсон, Україна) |    Завантажити статтю

У поданій статті ми визначаємо функціонально-семантичне поле (ФСП), слідом за О. В. Бондарком, як організовану певним чином систему, до складу якої інтегруються гетерогенні за внутрішньою структурою та рівневою приналежністю мовні компоненти [4, с.494]. ФСП характеризується білатеральною природою, тобто представлене як планом змісту, так і планом вираження [6, с. 11]. До змістової складової ФСП відноситься “багаторівнева система семантичної субкатегоризації смислового інваріанту, яка лежить у його основі” [10, с. 33].