ТЕОРЕТИЧНЕ ПІДҐРУНТЯ ТА ПРАКТИЧНЕ ЗАСТОСУВАННЯ КОМУНІКАТИВНОГО МЕТОДУ НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ СТУДЕНТІВ ВНЗ

  Ольга Петрова (Харків, Україна) |    Завантажити статтю

Сучасна професійна підготовка студентів немовних вищих закладів освіти невідʼємно повʼязана з опануванням іноземною мовою. Англійська мова як мова міжнародного фахового спілкування вимагає практичного володіння, оскільки майбутні спеціалісти мають застосовувати її для свого професійного зростання. Важливим є й те, що англійська мова слугує і професійно-особистісному розвитку впродовж навчання у ВНЗ і далі, саморозвитку, досягнення чого є одним із нагальних завдань сучасної педагогіки.