ПОНОВЛЕННІ ЦІЛІСНОСТІ ІНФОРМАЦІЙНИХ ОБ’ЄКТІВ В КОДІ УМОВНИХ ЛИШКІВ

  Вячеслав Василенко (Київ, Україна) |    Завантажити статтю

Вступ. Поруч із задачею забезпечення цілісності інформаційних об’єктів у сучасних телекомунікаціях не менш важливою є задача забезпечення доступності цих об’єктів. З цією метою прагнуть підвищувати швидкість інформаційного обміну при збереженні можливостей щодо цілісності. Однією із можливостей цього є застосування багаторівневих (багатопозиційних) символів. Однак при цьому спотворення одного із символів призводить до появи групового (наприклад, у декількох бітах) спотворення (спотворення узагальненого символу). Для виявлення таких спотворень доцільно застосовувати спеціальні коди для виявлення і (можливого) виправлення спотворень в узагальнених символах. Одним із таких кодів є код умовних лишків (ЛУ – код) [1, 2, 4]. В таких кодах відповідний інформаційний об’єкт розглядається як деяке число, яке за певними правилами розподіляється на декілька, наприклад на n груп двійкових розрядів.