ДОГОВІР ДАРУВАННЯ: ПРАВОВІ АСПЕКТИ

  Наталія Бубирь (Харків, Україна) |    Завантажити статтю

Наукова значимість та актуальність цієї теми обумовлюється збільшенням ролі договору в умовах суспільного та державного життя України. На практиці з договором дарування зустрічаються не часто, тому виникають порушення договірних зобов’язань та незаконне використання і застосування договору дарування. Базою для визначення договору дарування є норми Цивільного кодексу України (гл. 55). Відповідно до ч. 1 ст. 717 Цивільного кодексу України договір дарування – це договір, за яким одна сторона (дарувальник) передає або зобов'язується передати у майбутньому іншій стороні (обдаровуваному) безоплатно майно (дарунок) у власність. Законодавець виділяє кілька видів договору дарування: