МЕМОРІАЛЬНІ МУЗЕЇ ПРИ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ (НА ПРИКЛАДІ М. ХАРКОВА)

  Марина Петрік (Харків, Україна) |    Завантажити статтю

В Україні зростає роль краєзнавчої та пам'яткознавчої роботи з учнівською молоддю, активно розвивається музейна справа. Кожен куточок України має свою неповторну яскраву історію, культурні традиції, відомих земляк Важливу роль у комплексі виховної роботи з учнівською та студентською молоддю відіграють культурно-освітні заклади, в тому числі і музеї (державні, громадські), у їхньому числі і музеї навчальних закладів. Музей є унікальним культурним феноменом, він має специфічне завдання, яке жодна інша установа не може виконати: вони створені, аби допомогти учнівській та студентській молоді. Він формує почуття поваги до історичного минулого, яке починається з поваги до сімейних реліквій, спогадів, з невеликих музейних виставок і експозицій.