ТРАНСФЕРТНЕ ЦІННОУТВОРЕННЯ: СУТНІСТЬ ТА ЗНАЧЕННЯ В ПОДАТКОВОМУ КОНТРОЛІ

  Аліна Ксьоншка, Юлія Перемишленікова (Вінниця, Україна) |    Завантажити статтю

Явище трансфертного ціноутворення виникло в зв’язку з появою великих транснаціоальних корпорацій та активізацією міжнародної торгівлі у другій половині ХX століття. Самовільний перерозподіл оподаткованого прибутку корпораціями спровокував активний пошук окремими державами шляхів урегулювання цього питання всередині національних юрисдикцій. У світовій практиці система трансфертного ціноутворення зарекомендувала себе як один із дієвих інструментів податкового контролю. Вона виступає не лише ефективним способом ведення господарської діяльності, а є достатньо розповсюдженим механізмом мінімізації податкового зобов’язання платників податків. Саме тому питання тарнсфертного ціноутворення є актуальним на даному етапі суспільного розвитку.