ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДУ ЕКСПЕРТНИХ ОЦІНОК У ПРОГНОЗУВАННІ ПОВЕДІНКИ КАНДИДАТІВ У ДЕПУТАТИ МІСЦЕВИХ РАД

  Віталіна Пальоха (Київ, Україна) |    Завантажити статтю

Перелік кваліфікаційних вимог існує майже до кожної професії, тому не дивно що питання створення переліку вимог до кандидатів у депутати місцевих ради постало на сьогодні. Народний обранець має відповідати переліку соціальних та морально-етичних норм, які не обмежуються одними нормами Конституції та Законів України. Розроблення, встановлення та контроль за такими нормами є прерогативою територіальної громади міста. Перелік вимог до кандидатів у депутати місцевої ради дає можливість експертній групі розробити карту ризиків по кожному кандидату та партії в цілому. Визначивши об’єктивну шкалу оцінок експертна група, яка створена на основі громадських інститутів міста, зможе встановити рейтинг кандидатів в депутати до місцевої ради не на основі публічності, популярності та авторитеті, а на основі прогнозованих майбутніх ризиків, які виходитимуть із біографічних, кваліфікаційних, психологічних та морально-етичних характеристик. Необхідною умовою ефективного застосування методів експертної оцінки є достатня ерудиція експерта з досліджуваної проблеми, його високі моральні якості та політична незаангажованість.