ОСНОВНІ НАПРЯМКИ УДОСКОНАЛЕННЯ ДОКУМЕНТАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НА ТОРГІВЕЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВІ

  Дарія Тараріна (Кривий Ріг, Україна) |    Завантажити статтю

Актуальність обраної теми зумовлена зростанням ролі документаційного забезпечення для підвищення ефективності діяльності як окремого підрозділу, так і підприємства в цілому, в тому числі торгiвельного. Служба діловодства, як важлива складова установи, що відображає і забезпечує її діяльність, сьогодні мусить бути потужним інструментом, що в змозі через процеси управління документацією орієнтувати всі інші підрозділи та окремих виконавців на спільні цілі, мобілізувати ініціативу співробітників, виховуючи в них почуття єдності і відданості своїй установі, поліпшувати процеси ділової комунікації й корегувати організаційну поведінку всіх її членів [3, c. 25].