РОЛЬ ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ У РОЗВИТКУ ЗЕРНОВИРОБНИЦТВА

  Яна Мусиченко (Миколаїв, Україна) |    Завантажити статтю

Зернова галузь завжди посідала провідне місце у структурі агропромислового виробництва України завдяки сприятливим природно-кліматичним умовам, родючості ґрунтів і набутому історичному досвіду хліборобів, що в кінцевому рахунку забезпечували ефективне виробництво зерна. Через зерновий ринок здійснюється узгодження обсягів і структури зернового виробництва з обсягом суспільної потреби в цій продукції, підтримуються прямі та зворотні зв’язки між його виробниками і споживачами. Із розвитком зернового ринку обґрунтовано пов’язують можливість підвищення функціонування зерно продуктового підкомплексу країни.