ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ТРАНСПОРТНОЇ АГРОЛОГІСТИКИ В МИКОЛАЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ

  Світлана Тищенко, Ольга Шаповалова (Миколаїв, Україна) |    Завантажити статтю

Дослідження перспектив входження підприємств аграрного сектору України на ринок Європейського Союзу та розвиток транспортної логістики є актуальним, оскільки очевидна необхідність подальшого розвитку і розширення присутності вітчизняних виробників агропродовольчої продукції на світових ринках. На сучасному етапі економічна ситуація в агропромисловому комплексі (АПК) України ускладнена рядом проблем, сприяти розв’язанню яких може тільки поглиблення його інтеграції в систему світогосподарських зв’язків.