СТАТИСТИЧНІ МЕТОДИ ОЦІНЮВАННЯ ВИДАТКОВОЇ ЧАСТИНИ БЮДЖЕТУ

  Світлана Бойко (Біла Церква, Україна) |    Завантажити статтю

Видатки бюджету являються визначальною категорією бюджетного менеджменту та їх планування повинно бути пріоритетним, порівняно з дохідною частиною бюджету. Професор В. В. Карпека провів детальне дослідження «Перевага видатків, як принцип державного господарства» [1]. Вчений поєднував три категорії державного господарства у причинно-наслідковий ланцюжок «потреби–видатки–доходи» (Авт.), який починається з виявлення потреб держави та суспільства під час складання проекту бюджету та визначення розміру видатків як сукупності коштів, що необхідно спрямувати на фінансування попередньо виявлених потреб. «…в державному господарстві не державні доходи стають за критерій, щоб визначити загальну суму видатків, а загальну суму доходів у кінцевому підсумкові визначають потреби, що їх має бути задоволено» [1, с. 47]. Таким чином, суспільство та держава продукують потреби і, відповідно, повинні їх фінансувати за рахунок податкових та неподаткових надходжень.