ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ЗАКЛАДУ ОСВІТИ ІНКЛЮЗИВНОГО ТИПУ

  Марина Малік (Одеса, Україна) |    Завантажити статтю

Постановка проблеми у загальному вигляді. Одним із основних завдань Національної стратегії розвитку освіти в Україні на період до 2021 р. визначено перебудову навчально-виховного процесу на засадах розвивальної педагогіки. Вона повинна бути спрямована на раннє виявлення та найбільш повне розкриття потенціалу дітей, з урахуванням їх вікових та психологічних особливостей. Крім того, передбачається забезпечення функціонування ефективної системи інклюзивної освіти [1]. Забезпечення умов для навчання та виховання дітей з особливими освітніми потребами на сьогоднішній день стає одним із ключових питань реформування системи освіти. Гнучка індивідуальна система навчання дітей з особливими освітніми потребами в умовах загальноосвітнього закладу за місцем проживання - це засіб подолання соціальних й навчальних проблем зазначеної категорії осіб.