ВПЛИВ ОСНОВНИХ ЗАКОНОМІРНОСТЕЙ ВИНИКНЕННЯ І РОЗВИТКУ ДЕРЖАВИ І ПРАВА НА ФОРМУВАННЯ ДЕМОКРАТИЧНИХ КРАЇН З РЕСПУБЛІКАНСЬКОЮ ФОРМОЮ ПРАВЛІННЯ

  Анна Шептовицька (Харків, Україна) |    Завантажити статтю

Знайшовши у минулому історичні корені сучасності, ми в якійсь мірі можемо передбачити майбутнє цих явищ та з'ясувати роль сучасної держави і права у суспільстві, їх соціальну значущість. У даній статті представлений вплив загальних та специфічних закономірностей виникнення, розвитку та функціонування держави і права на процес становлення різних країн світу, як демократичних держав, вибір доцільної форми правління та політичного режиму, формування правових сімей, адже кожен регіон (сукупність) держав має спільні історичні процеси, що є одним з найголовніших факторів вдосконалення права; розглядаються питання кількісного збільшення обсягу прав людини та якісного їх наповнення новим змістом протягом історії розвитку людства, а також впровадження цього поняття у міжнародному праві та втілення його у життя в повному обсязі більшістю цивілізованих формацій; висвітлюються найважливіші ключові питання таких навчальних дисциплін, як «Історія держави і права зарубіжних країн», «Теорія держави і права», «Конституційне право зарубіжних країн» тощо.