MAMLAKATNING MAKROIQTISODIY BARQARORLIGINI TA’MINLASH

  F. Rustamova, О. Mamadiyorov (TMI, O’zbekiston) |    Завантажити статтю

Bugungi kunda, mamlakat iqtisodiy barqarorligini ta’minlash ushbu davlatda olib borilayotgan ijtimoiy siyosat va unda amalga oshirilayotgan islohotlar muhim ahamiyat kasb etadi. Mamlakat taraqqiyotini belgilab beruvchi iqtisodiy ko’rsatkichlarning yuqori bo’lishini ta’minlashda eng avvalo iqtisodiyotning real sektorlari, bank-moliya tizimi, sanoat, ichlab chiqarishning raqobatbardoshligi, xizmat ko’rsatish, qishloq xo’jaligi va boshqa yetakchi tarmoqlarni jadal sur’atlarda rivojlantirish muhim asos bo’lib xizmat qiladi.