ОСОБЛИВОСТІ ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧНОГО ВИБОРУ ПРИ ПЕРЕКЛАДІ З АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ НА УКРАЇНСЬКУ (НА МАТЕРІАЛІ НАУКОВО-ТЕХНІЧНИХ ТЕКСТІВ НАФТОГАЗОВОГО ПРОФІЛЮ)

  Вікторія (Івано-Франківськ, Україна) |    Завантажити статтю

Дотримання лексичних норм сучасної української літературної мови – важливий аспект перекладу. Вживання слова у властивому йому значенні, уникнення мовної надмірності, мовної недостатності, повторюваності слів, росіянізмів, калькування російських сталих словосполучень, дотримання норм сполучуваності слів – це ті ресурси лексичного рівня мови, що відповідають за точність і правильність слововживання. Точним можна назвати таке мовлення, у якому вжиті слова повністю відповідають їх мовним значенням – значенням, що усталились у мові в даний період її розвитку.