ДІАЛЕКТИЧНИЙ МЕТОД ПІЗНАННЯ ЯК МЕТОДОЛОГІЧНА ОСНОВА ТЕОРІЇ ДЕРЖАВИ І ПРАВА

  Борис Соловйов (Київ, Україна) |    Завантажити статтю

На сучасному етапі свого розвитку теорія держави і права стикається з великою кількістю проблем, вирішення яких є суттєво важливим для подальшого прогресу цієї фундаментальної юридичної науки. Серед них слід зазначити і питання співвідношення держави і права, і межі державного та правового втручання у суспільні відносини, місце і значення права у суспільстві, його співвідношення з іншими соціальними регуляторами, місце держави в організації суспільства та інші. У зв’язку з вищенаведеним значення методології важко перебільшити. Її значення важко переоцінити, адже це є не що інше, як умова без якої неможливе пізнання складних, взаємопов’язаних явищ та процесів державно-правової дійсності, їх сутності та впливу на життя соціуму, тому проблема співвідношення методології та теорії держави і права є актуальною.