ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМКИ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН УКРАЇНИ З АЗІАТСЬКИМИ ДЕРЖАВАМИ

  Людмила Лановюк (Київ, Україна)  |    Завантажити статтю

Азія на сьогоднішній день є, мабуть, найбільш суперечливим регіоном світу. Тут перетинаються усталені багатовікові традиції та новітні віяння сучасності. Ніхто не зможе зрозуміти сучасну Азію, не знаючи наслідків колоніалізму. Хоча більшість європейських завойовників були витіснені з регіону після Другої світової війни, їх жертва – Азія – і десятиліття потому повинна політичними і економічними методами боротися з наслідками колоніального панування. Проте, варто відмітити, що роль Азії у світових політичних та економічних процесах поступово зростає. В останні десятиліття цей процес набув особливої динаміки, що дозволяє говорити про невідворотне перетворення Азії на головний центр тяжіння інтересів всіх без винятку великих держав світу [2].