СПОЖИВЧЕ КРЕДИТУВАННЯ ТА ШЛЯХИ ЙОГО РОЗВИТКУ В УКРАЇНІ

  Дар'я Мешенко (Київ,Україна) |    Завантажити статтю

В останній час споживче кредитування набуває все більшої актуальності. Пов’язано це з тим, що всі ланки суспільства прагнуть ефективно функціонувати, а без розвитку всіх напрямків банківської інфраструктури, насамперед споживчого кредитування, не можливий нормальний розвиток суспільства, а саме всіх його категорій (верст населення). Розвиток споживчого кредитування є важливою умовою забезпечення стійкого зростання не тільки банківської системи, а й економіки загалом. Від нього залежить розвиток багатьох галузей виробництва та реалізація їх кінцевої продукції. Разом з тим, це загострює проблему збалансованості товарних ринків, адже попит формується не тільки за рахунок поточних доходів, а й заощаджень населення. Сьогодні більшість населення нашої країни немає достатньо коштів для купівлі усіх необхідних товарів, не говорячи про товари розкоші. Тому доцільно у цьому випадку є взяття споживчих кредитів, які передбачають оплату товару протягом певного періоду часу окремими частинами.