ІННОВАЦІЙНІСТЬ ПЕДАГОГІКИ ТА УСПІШНІСТЬ НАВЧАННЯ

  Ольга Петрова, Наталія Попова (Харків, Україна)  |    Завантажити статтю

Status quo навчального процесу у системі вищої освіти актуалізує інноваційні інформаційні технології. Застосування технічних засобів навчання вже давно ввійшло в структуру навчального процесу у сучасній вищій освіті. Дослідники [1-4, 7, 9, 10 та ін.] відзначають, що інновації в педагогіці пов’язані із поступом, глобальними соціальними та економічними процесами в світі, інтегруванням, об’єднанням світових знань. Саме інновації, адекватні навчальному етапу, контингенту, рівню володіння мовою, цілям навчання, тощо можуть оживити процес, сприяти досягненню успіху, підтримати інтерес до навчання у нинішніх умовах. На певних етапах розвитку вищої освіти оновлення навчальної практики не встигало за темпами цивілізаційного розвитку, але усвідомлення його напрямків в інтелектуальній спільноті корінним чином змінило підходи до навчання. Так, ще у 1978 році у доповіді Римського клубу [8] була відзначена ситуація кризи в освіті, підкреслена неадекватність принципів традиційного навчання вимогам сучасного суспільства до особистості, її пізнавальних можливостей. Приверталась увага до впровадження принципів інноваційності в навчання, що вимагало стимулювання новаторських змін, зокрема, й у освіті.