ВИКОРИСТАННЯ ВІДНОВЛЮВАЛЬНИХ ТА АЛЬТЕРНАТИВНИХ ДЖЕРЕЛ ЕНЕРГЇ У ПРОМИСЛОВОМУ КОМПЛЕКСІ УКРАЇНИ

  Дмитро Нікішин, Тетяна Пасічник (Київ, Україна)  |    Завантажити статтю

Розвиток відновлювальних джерел енергії (ВДЕ) може бути дуже корисним як для економіки, так і для екології. ВДЕ, до яких відносять біомасу, гідроенергію, енергії сонця, геотермальних вод і вітру, можуть заміняти викопні види палива, скорочувати залежність від імпортованого палива, створювати додаткові можливості для деяких галузей промисловості і сільського господарства, зменшувати викиди парникових газів та інших шкідливих речовин. Але є багато проблем, що затримують розвиток ВДЕ. Основною та самою значущою з них є потреба в величезній кількості інвестицій в технології розвитку цієї галузі. У статті розглядається доцільність використання відновлювальних та альтернативних джерел енергії, їх економічні та екологічні переваги . Метою роботи є аналіз проблем використання відновлювальних джерел енергій у промисловому комплексі України. Викладення основного матеріалу. Україна має багато проблем, які однозначно треба вирішувати для того, щоб стати членом європейської спільноти. Однією з таких проблем є енергозабезпечення.