ФОРМУВАННЯ СТИЛІСТИЧНИХ УМІНЬ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ ЗАСОБАМИ МОВНО-МОВЛЕННЄВИХ ВПРАВ

  Лідія Чернецька (Київ, Україна)  |    Завантажити статтю

На сучасному етапі розвитку суспільства у світлі нової парадигми освіти одним із актуальних питань теорії і практики мовленнєвої підготовки майбутніх педагогів є проблема формування мовленнєвої культури особистості Незважаючи на вік, фах та посаду, культура мовлення індивіда розглядається як своєрідна візитна картка кожної окремої особистості. Стилістично правильно та чітко висловлена думка, використання виражальних засобів мовлення, добір лексичних виразів відповідно до конкретної ситуації є основними умовами для професійного становлення та зростання кожної особистості.