НАВИКИ, ЯКИМИ ПОВИНЕН ВОЛОДІТИ УСНИЙ ПЕРЕКЛАДАЧ

  Христина Рибчак (Львів, Україна) |    Завантажити статтю

Це уже загально відомо і зрозуміло, що з розвитком технологічної сфери інформація стає все більш доступною. Але якщо ви не зможете її почути чи прочитати, то вона не матиме ніякої цінності, оскільки не стане корисною для досягнення вашої мети. Отже, все ще існують бар’єри, і один з них – незнання мови. Саме для того, щоб усувати такі бар’єри, існують перекладачі. Сьогодні практично кожна фірма намагається вийти на міжнародний рівень, ринки розширюються, між народами та державами виникають нові ділові та культурні зв’язки, поширюються такі види комунікації як міжнародні конференції, семінари та симпозіуми. А як же ж тут без перекладача?! Тому усні перекладачі, або, як їх ще сьогодні називають, інтерпретатори, стають більш затребуваними, і вимоги до них зростають [1, с. 191].