ФОРМАЛЬНО-ГРАМАТИЧНА ОРГАНІЗАЦІЯ СКЛАДНИХ РЕЧЕНЬ ІЗ ЗНАЧЕННЯМ ПЕРЦЕПТУАЛЬНОГО ЧАСУ В СУЧАСНІЙ ФРАНЦУЗЬКІЙ МОВІ

  Ольга Кухар (Макіївка, Україна) |    Завантажити статтю

Однією із найважливіших лінгвістичних категорій, які відображують людську життєдіяльність, була і залишається категорія часу. Засобами вираження часової категорії в сучасній французькій мові є мовні одиниці різного рівня - лексичні, морфологічні, синтаксичні. Лексико-морфологічний класс мовних засобів представлений часовими формами дієслів: présent, futur, passé, часовими прислівниками : demain, tôt, cette saison, прийменниково-іменниковими групами : à deux heures, dans trois ans, depuis la petite enfance.