МЕТРОЛОГІЧНЕ ТА ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРИ ОБРОБЦІ ЗОБРАЖЕНЬ ГАЗОРОЗРЯДНОГО ВИПРОМІНЮВАННЯ ВОДИ

  Наталія Глухова, Олександр Антипенко, Тетяна Бєлік (Дніпропетровськ, Україна) |    Завантажити статтю

Сучасний етап розвитку метрологічного забезпечення передбачає не тільки організацію належного супроводу проведення практичної частини вимірювального експерименту, але й належний рівень цифрової обробки отриманих даних. Особливу актуальність це питання набуває у випадку, коли результати вимірювань являють собою не низку фізичних параметрів, для яких за допомогою засобів вимірювань оцінено кількісні значення, а у тому разі, коли результати вимірювань в результаті застосування певної процедури вимірювань отримано у графічному вигляді.