ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ МІЖПОКОЛІННОЇ ТОЛЕРАНТНОСТІ У ПІДЛІТКІВ

  Альона Галичанська (Чернівці, Україна) |    Завантажити статтю

Наявність великого обсягу дослідницької літератури і різноманіття існуючих підходів до розгляду міжпоколінних взаємодій свідчить про актуальність даної проблематики, з одного боку, і відсутності завершеної методологічної основи досліджуваної теми, з іншого. В сучасній літературі з проблем взаємостосунків поколінь переважають два погляди. Одні автори обґрунтовують ідею глобального загального розриву між поколіннями, який постійно збільшується (М. Мід) [4]. Інші підкреслюють маятниковий характер міжпоколінних взаємостосунків (періоди конфліктів чергують з періодами спадкоємності (Х. Ортега-Гассет,) [5]. Історичному аспекту розвитку взаємин між поколіннями присвячені роботи А. Афанасьєвої, М. Мід, А. Толстих.