ICHKI URINUVCHI AYLANALARDAGI BA’ZI METRIK MUNOSABATLAR

  Зебинисо Ашурова, Умидахон Жураева, Ф.Турсунов (Самарканд, Узбекистан) |    Завантажити статтю

Mustaqil yechish uchun masalalar 1. to`rtburchak aylanaga ichki chizilgan. aylana aylanaga ichki ravishda nuqtada va larga mos ravishda va nuqtalarda urinadi. bo`lsa, u holda to`g`ri chiziq ning ichki bissektrisasi bo`lishini isbotlang. 2. (Moldova Milliy Matematika Olimpiadasi) uchburchak va unga tashqi chizilgan aylana berilgan. aylana aylanaga ichki ravishda nuqtada va larga mos ravishda va nuqtalarda urinadi. Agar bo`lsa, isbotlang: .