ГЕОЕКОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ ДЛЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ МІСТ

  Анна Єфіменко, Оксана Шахаєва (Київ, Україна) |    Завантажити статтю

Однією з характерних рис сучасного етапу розвитку цивілізації є посилення процесу урбанізації. Кількість міського населення і площі, зайняті містами, постійно збільшуються. В результаті утворюються урбогеосистеми – динамічні системи, що складаються з архітектурно-будівельних об'єктів та трансформованих компонентів природного середовища. Саме урбосистеми є середовищем життєдіяльності міських жителів. Урбосистеми – це території з найвищим рівнем антропогенного навантаження, але при цьому тут надзвичайно важливим є створення сприятливих умов життя населення. Саме в містах найбільше загострюється проблема взаємодії людини і навколишнього середовища.