АКТИВІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНО-ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ НА УРОКАХ ІНФОРМАТИКИ З ВИКОРИСТАННЯМ МУЛЬТИМЕДІЙНИХ ЗАСОБІВ НАВЧАННЯ

  Олеся Шутак (Чернівці, Україна) |    Завантажити статтю

З метою забезпечення формування інформаційно-комунікаційної компетентності, необхідної в умовах сучасного інформаційного суспільства Державним стандартом базової та повної загальної середньої освіти передбачено вивчення інформатики, яке розпочинається з 2 класу [2, с.2]. Завданням цього предмету є насамперед ознайомлення учнів з сучасними інформаційно-комунікаційними технологіями (ІКТ), набуття досвіду їх використання у навчальній, дослідницькій та повсякденній діяльності, а також розвиток розумових та творчих здібностей. Незалежно від профілю навчання чи віку учнів, необхідною умовою реалізації практичного спрямування курсу інформатики є використання комп’ютерної техніки безпосередньо у навчально-виховному процесі, що забезпечить формування не лише інформаційно-комунікаційної компетентності як такої, а й цілісної картини світу.