СТУДЕНТТЕРДІҢ АҚПАРАТТЫҚ ҚҰЗЫРЕТТІЛІГІН ҚАЛЫПТАСТЫРУ ЖОЛДАРЫ

  К.Р. Ушакбаева (Тараз қаласы, Қазахстан) |    Завантажити статтю

Қазақстан Республикасы Президенті Н.Ә.Назарбаев Қазақстан халқына жолдауында: «Әлемдік білім кеңістігіне толығымен кірігу білім беру жүйесін халықаралық деңгейге көтеруді талап ететіні сөзсіз. Ұлттық бәсекелестік қабілеті бірінші кезекте оның білімділік деңгейімен анықталады», – деген болатын. Бірақ, бұл міндетті жүзеге асыру үшін «...қазіргі бәсеке заманда жастардың қажыр-қайратын, ынта-жігерін, тынымсыз ізденісін» қалыптастыруды қажет етеді. Осыған орай, ЖОО-да студенттің бейімділігі бар, өзін-өзі жүзеге асыра алатын, қарым-қатынас жасай алатын, инновациялық үдерісі негізінде ақпараттық-коммуникативтік құзыреттілігін қалыптастыруды міндеттейді.