СТУДЕНТСЬКЕ САМОВРЯДУВАННЯ ЯК ЗАСІБ ФОРМУВННЯ СОЦІАЛЬНОЇ АКТИВНОСТІ СТУДЕНТА

  Олександр Кулiнченко (Київ, Україна) |    Завантажити статтю

На сучасному етапі у зв’язку з розвитком демократичних процесів в Україні, зростанням ролі особистості, як активного суб’єкта життєдіяльності, особливого значення набуває "соціальна активність особистості", зокрема студентської молоді. На наш погляд, соціальна активність притаманна тим, хто володіє достатньо широкою загальною культурою, професійною майстерністю, свідомо прагне до прояву своїх здiбностей. Безперечно, реальні прояви соціальної активності досить різноманітні: це винахідництво і практичні поради та моральна підтримка, це і конструктивні пропозиції щодо позитивної зміни в складній ситуації, це і дії на зміну найближчого соціуму тощо. Цю функцію серед студентської молоді слід особливо підсилювати освітнім інституціям, які у свою чергу повинні не тільки давати знання, уміння і навички, а й формувати світогляд та соціально активну позицію кожної молодої людини – особистості у соціумі.