МАЙБУТНІЙ ЧАС У ТУРЕЦЬКІЙ МОВІ: ФУНКЦІОНАЛЬНО-КОМУНІКАТИВНИЙ АСПЕКТ

  Сергій Сорокін (Київ, Україна) |    Завантажити статтю

Проблема функціональних досліджень східних мов, зокрема й турецької, становить один із пріоритетних напрямів орієнталістичних студій у нашій країні. Лінгвістичний функціоналізм протягом кількох останніх десятиліть довів свою наукову спроможність і продуктивність в описі граматики, семантики і функціонування мовних засобів, надто ж із погляду прикладного, на який головно орієнтуємося й ми: маємо кінцевою метою створення функціональної (чи то пак функціонально-комунікативної граматики) турецької мови, зразка якої ще не було досі створено не лише в Україні, але й, щонайменше, на пострадянському просторі.