ПАРАБОЛИК ТЕНГЛАМАНИНГ ЕЧИМИНИ MAPLE ДАСТУРИДА ЎЗГАРУВЧИЛАРНИ АЖРАТИШ УСУЛИ БИЛАН ТОПИШ

  Камолиддин Каримов, Элдор Бутаев (Фергана, Узбекистан) |    Завантажити статтю

Maple дастурининг янги замонавий версияси хусусий ҳосилали дифференциал тенгламаларнинг айрим синфини аналитик ечимини топа олади. Шу мақсадда pdesolve (тенгламалар, ўзгарувчилар) буйруғи киритилган. Мисол сифатида хусусий ҳосилали дифференциал тенгламалардан бўлган параболик типдаги иссиқлик ўтказувчанлик тенгламасини кўриб чиқамиз.