МЕТРОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ СТАТИСТИЧНОЇ ПАРАМЕТРИЗАЦІЇ ЗОБРАЖЕНЬ

  Наталія Глухова (Дніпропетровськ, Україна) |    Завантажити статтю

Аналіз традиційних та нових методів вимірювань у різних галузях вказує на перспективність розвитку підходів, що передбачають отримання, обробку та аналіз результатів експериментальних досліджень у вигляді візуальної інформації – графіків та зображень. Відомо, що такі методи успішно застосовуються для розв’язання великого спектру задач у багатьох галузях науки та техніки.