ІНТЕГРАЦІЯ ЗНАНЬ ЯК ПЕДАГОГІЧНА УМОВА ФОРМУВАННЯ ЕКОЛОГІЧНОГО СВІТОГЛЯДУ МАЙБУТНІХ ЮРИСТІВ

  Ольга Воскобій (Черкаси, Україна) |    Завантажити статтю

Так як у низці міжнародних документів освіту визнано одним із головних елементів трансформації суспільства до стійкого розвитку, основною передумовою його досягнення є формування екологічного світогляду молоді. Значна роль на шляху вирішення окресленої проблеми належить вищим навчальним закладам, зокрема й у галузі права. Однак, на сучасному етапі вища юридична школа ще не достатньо ефективно працює у напрямку екологізації навчально-виховного процесу. Тож проблема формування екологічного світогляду студентів юридичних спеціальностей нині набуває все більшої актуальності. Однією з основних педагогічних умов її реалізації є інтеграція знань або міждисциплінарний підхід до навчально-виховного процесу. Про це наголошується і у нормативному для екологічної освіти документі «Концепція екологічної освіти в Україні» [1].