ХВОЙНІ ЯК НЕСПЕЦИФІЧНІ ІНДИКАТОРИ ТЕХНОГЕННИХ УМОВ

  Галина Москалик (Чернівці, Україна)  |    Завантажити статтю

Завдяки високим санітарно-гігієнічним та естетичним властивостям, хвойні рослини відіграють провідну роль в озелененні. Вони здатні поглинати й нейтралізувати частину атмосферних полютантів, затримувати частинки пилу, а також індикувати забруднення. Вони є зручними біоіндикаторами стану повітря протягом цілого року. Відома оцінка стану навколишнього середовища на основі змін комплексу ознак у хвойних, не лише мінливих морфологічних, але й біохімічних [5].