СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПРОБЛЕМИ ПРОХОДЖЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ В УКРАЇНІ

  Єлизавета Пустовських (Ірпінь, Україна) |    Завантажити статтю

Становлення України як незалежної, демократичної, суверенної та соціально налаштованої держави, вибраний нею курс на європейську інтеграцію зумовлюють необхідність щодо значного підвищення дієвості системи державного управління і її важливої підсистеми – державної служби. Перетворення і зміни, які відбуваються в усіх сферах суспільного життя потребують якісно нового підходу до державної служби та її проходження.