ЁШЛАРДА МЕДИАМАДАНИЯТНИ ШАКЛЛАНТИРИШНИНГ ДОЛЗАРБ МАСАЛАЛАРИ

  Нигора Хасанова, Улугбек Ганиев (Гулистан, Узбекистан) (Философия, философия культуры) |    Завантажити статтю

Глобаллашув жараёнларининг турли мамлакатлардаги таълим тизимини янги сифат юксакликларига олиб чиқишдан иборат катта имкониятларини эътироф этиш билан бирга, унинг асосий мақсади – таълим-тарбия муаммоларини фақат миллий манфаатлар ва маънавий қадриятлар ўзанида эмас, балки стандартлашган умумжаҳон тараққиёти йўналишларида ҳал этиш эканини таъкидлаш лозим. Зеро, Президент И.Каримов томонидан асослаб берилган миллий маънавий яхлитликни сақлаб қолган ҳолда, ижтимоий такомилга эришишнинг босқичма-босқич, эволюцион тараққиёт усули – аҳолининг турли табақалари томонидан маънавий меросни ўзлаштириш даражасини кўтариш, пировард натижада эса, замон талабларига мос, комил инсон шахсини таркиб топтиришга йўналтирилгандир.