BOLALAR SPORTINI RIVOJLANTIRISHNING ILMIY-USLUBIY VA FIZIOLOGIK ASOSLARI

  Bahritdin Bozorov, Shahnoza Bozorova (SamGU O’zbekiston)  |    Завантажити статтю

Bugungi kunda O’zbekistonda Respublikasida bolalar sportini rivojlantirish va uni bosqichma-bosqich amalga oshirish ishlari jadallik bilan amalga oshirilmoqda. Respublika prezidentining 2002 yil dekabrda «bolalar sportini rivojlantirish» chora-tadbirlari haqidagi farmoni sog’lom avlod taraqqiyotida dasturul amal bo’lib hizmat qilmoqda. Bugungi kunda sog’lom avlodni shakllantirish uchun bolalar sportini rivojlantirish o’ta muhimdir. Bolalar sportini rivojlantirish uyda, maktabgacha ta’lim muassasalarida, maktabda, kollejlar va liseylarda, oliy o’quv yurtlarida bosqichma-bosqich amalga oshirilishi kerak. Bu jarayon respublikamiz uzluksiz ta’lim tizimida ilmiy-uslubiy va fiziologik jihatdan to’g’ri yo’lga qo’yilgan holda olib borilmoqda.