ХУДОЖНІЙ СИНТАКСИС ПОЕЗІЙ ЛЕВКА БОРОВИКОВСЬКОГО

  Катерина Клепець (Луцьк, Україна) |    Завантажити статтю

Літературний доробок поета-романтика Левка Івановича Боровиковського досить значний і багатогранний. Він є автором ліричних віршів, байок, прози, критичних праць, художніх перекладів. Далеко не все зі створеного ним побачило світ за життя письменника і було належним чином оцінене. Однак Л. Боровиковському належить чільне місце в розвитку українського романтизму. З-під його пера вийшли перші яскраві зразки романтичної лірики. Тому саме Л. Боровиковського з повним правом можна назвати зачинателем романтизму в українській літературі. Поезія Л. Боровиковського вражає високою художністю та простотою. Поет не вдавався до складних тропів, використовував звичайну, часто народнопісенну, лексику. Однак твори романтика насичені стилістичними фігурами, які допомагають поетові дати повну характеристику внутрішньому світові та явищам дійсності, яскраво змальовуючи їх глибину. Поетичний стиль Л. Боровиковського найбільше проявляється в особливостях побудови опису природи, відтворення внутрішнього стану ліричного героя, його індивідуалізації та типізації, які автор зображує за допомогою синтаксичних засобів увиразнення мовлення − стилістичних фігур [1, с. 178]. Синтаксичні засоби надають поезії Л. Боровиковського музикальності та ритмічності.