ВИХОВНИЙ ПРОСТІР ВНЗ ЯК УМОВА ФУНКЦІОНУВАННЯ ВИХОВНОЇ СИСТЕМИ ТА ФАКТОР СОЦІАЛІЗАЦІЇ СТУДЕНТІВ

  Ольга Лучанінова (Дніпропетровськ, Україна) |    Завантажити статтю

Наповнення змісту освіти гуманітарно-виховною компонентою стає дедалі більш актуальним і затребуваним. Особливого значення набуває проблема зміни пріоритетів: на перший план виходить не держава чи певна соціальна спільнота, а людина. На студентську лаву приходять ще не готові до самостійного життя молоді люди. Трансформація традиційних структур соціального, психологічного і культурологічного характеру викликає серйозні зміни в орієнтаціях саме студентської молоді.