СУЧАСНІ МЕТОДИ НАВЧАННЯ МАТЕМАТИЧНОГО ПРОГРАМУВАННЯ У ВИЩІЙ ШКОЛІ

  Наталія Бишевець (Київ, Україна)  |    Завантажити статтю

У зв’язку із зниженням рівня математичної підготовки студентів ВНЗ посилюється увага наукової спільноти до проблем математичної освіти. Вирішення питання удосконалення навчального процесу у ВНЗ лежить у площині модернізації системи вищої освіти, основна ідея якої полягає у проектуванні і впровадженні новітніх освітніх систем і технологій [2, с. 6]. Зокрема, якість математичної освіти безпосереднім чином залежить від ефективної організації навчального процесу, використання інноваційних підходів, адекватного матеріально-технічного забезпечення, готовності професорсько-викладацького складу до творчої діяльності під час відбору та викладання навчального матеріалу.