МУЗЕЙ - МӘДЕНИЕТ МӘЙЕГІ

  Қ.Қ. Сәрсембина, Гульзина Раманкулова (Астана, Қазақстан) |    Завантажити статтю

ХХ ғасырдың 90 жылдарының басы Қазақстан музей ісідамуыныңжаңакезеңіретіндезерделенеді. Бұл кезең қазақ халқы үшін 1991 жылғыҚазақстанныңегеменді, елтәуелсізмемлекетболыптағдырышешіліпжатқанжағдайменбайланыстыболды. КСРО құлағаннан кейін музейлерді қатаң бақылау саясаты жойылып, ұлттың дамуына жол ашылды. Қазақстан музейлері жұмысының мазмұны келесідей бағытта жанданды: ұлттық тақырыптардағы ғылыми-зерттеу жұмыстарының өзектілігі; музей желілерінің кеңеюі; жаңа музей түрлерінің дамуы.