УКРАЇНСЬКЕ СЕЛО ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ ІСТОРИЧНОЇ ПАМЯТІ: ІСТОРІОГРАФІЧНИЙ АСПЕКТ

  Людмила Лановюк (Київ, Україна)  |    Завантажити статтю

З проголошенням національної державності та незалежності в Україні розпочався процес переосмислення історичного наративу та пошуку національної ідентичності. Народ опинився перед потребою подолання колоніальної історично-культурної спадщини, створення нової системи цінностей, консолідації навколо основних завдань національного та державного будівництва. У запропонованих українцям реаліях сьогодення помітно зростає інтерес до феномену історичної пам’яті.