1940-1950 ЖЖ. ҚАЗАҚСТАН МЕКТЕПТЕРІНДЕГІ БІЛІМ БЕРУ МАЗМҰНЫ

  Сарсембина Бакыткул (Астана, Казахстан) |    Завантажити статтю

КСРО тұсында білім беру мазмұны саясаттандырылып, ұлт мүддесі ескерілмеді. Мағжан Жұмабаев қоғамдық прогресс (экономикалық, саяси, құқықтық, адамгершілік және т.б.) мәселелерін шешу үшін таптық тұрғыда емес, жалпы адамзаттық тұрғыда келу қажеттігін алған тартқан еді. Алайда, кеңестік тоталитарлық тәртіп оқу-ағарту ісіне үстем болған саяси идеологияға сай таптық көзқарас тұрғысынан қарады.