XIX-ASR IKKINCHI YARMIDA XIVA XONLIGIVA ROSSIYA MUNOSABATLARINING KESKINLASHISHI

  Fahriddin Abdulboqiev (NamDU) |    Завантажити статтю

XIX asr 60-yillari ikkinchi yarmi va 70-yillar boshida Xiva xonligining Rossiya bilan munosabatlarida keskinlik kuchayib bordi. Xiva xonligi hududi Rossiya istilosidan norozi bo‘lgan Qozoq juzlaridan, Qo‘kon xonligi va Buxoro amirligidan qochib kelgan kishilar uchun boshpanaga aylanib qolgandi.