КРЕАТИВНЕ УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ ЕКОЛОГІЧНО ОРІЄНТОВАНОГО БІЗНЕСУ В РЕГІОНІ

  Олена Шкарупа, Іван Бурич (Суми, Україна) |    Завантажити статтю

Сьогодні в умовах кризового стану економіки та навколишнього середовища особливої уваги набувають екологічно орієнтовані проекти, сфери діяльності та окремі види бізнесу. Ціна рішень, які приймаються сьогодні в бізнесі та управлінні екологічно орієнтованими видами діяльності в регіоні в таких умовах стрімко зростає. Тому, оригінальність, науковість, неординарність та креативність управління є передумовою успішного розвитку як окремого підприємства так і регіону в цілому.