МИЛЛИЙ ИҚТИСОДИЁТНИ ТАРКИБИЙ ЎЗГАРТИРИШДА ИНВЕСТИЦИЯЛАРДАН САМАРАЛИ ФОЙДАЛАНИШ

  Мухтабар Нурмухамидова, Д.И. Раимов (Гулистан, Узбекистан) |    Завантажити статтю

Ўзбекистонда олиб борилаётган иқтисодий ислоҳатларнинг асосий стратегик мақсади ишлаб чиқаришни модернизация қилиш техник ва техналогик жихатдан қайта жихозлаш иқтисодиётнинг етакчи тармоқларини жадал янгилаш жаҳон молявий иқтисодий инқирозини салбий оқибатларидан сақланиш даврида долзарб масалага айланиб бормоқда.