ОБЛІК ВИПЛАТ ПРАЦІВНИКА ЗГІДНО З МСФЗ 19 «ВИПЛАТИ ПРАЦІВНИКАМ»

  Юлія Михайленко (Київ, Україна) |    Завантажити статтю

Постановка проблеми. Специфіка перехідного періоду, котрий сьогодні переживає Україна, полягає в тому, що в умовах лібералізації соціально-трудових відносин держава вже не контролює організацію оплати праці, а ринкові важелі ще не вступили в повну силу. Встановлення ринкових умов зумовлює потребу перегляду положень бухгалтерського обліку оплати праці та її реформування у відповідності з Міжнародними стандартами фінансової звітності. Перехід на МСФЗ надасть українським підприємствам можливості для ефективного функціонування інформаційної системи підприємства. Крім того, застосування таких єдиних стандартів дозволить удосконалити організацію обліку оплати праці та забезпечить відкритість, прозорість звітної інформації, що сприятиме зростанню інвестиційної привабливості національних підприємств.