ЭКОЛОГИК ВАЗИЯТНИ РИВОЖЛАНТИРИШДА МУАММОЛАР ВА ХАБАРЛАРНИ ЎРГАНИШ

  Дилшода Мамадиярова, Юлдуз Абдуллаева (Самарканд, Узбекистан) |    Завантажити статтю

«Экологик вазият» ва «экологик ситуация» каби тушунчалар дастлаб кишиларни вахимага солган ёки мухитнинг ифлосланиш даражасидаги маълумотларга каратган. Агарда шахарда экологик вазият ёмонлашди десак, бунда албатта атмосферанинг завод дудкарнайларидан ва транспорт дудкарнайларидан чикадиган газлар билан ,шунингдек ичимлик сувининг сифати ёмонлашгани сув хавзаларининг ифлосланишини тасаввур киламиз. Заводларда экологик вазият нормада десак, бунда завод атрофини табиатини яхши холатда дегани эмас. Тутун, курум,сулфат ангдрид (SO2) азот кабилар, завод дудкарнайларидан чикиб туради.Узатиш кувурлари оркали сув билан чикиндилар ажралиб чикади .Гуё завод махаллий хокимият назоратидан узокда ишлаётгандек туюлади. Ушбу «норматив чикиндилар» кушни урмонга, атрофидаги тупрок ,усимлик ва хайвонларга шунингдек одамларга таъсири бошка масала хисобланади.