ВЗАЄМОДІЯ ДОШКІЛЬНОГО ЗАКЛАДУ З РОДИНОЮ В КОРЕКЦІЙНО-ЛОГОПЕДИЧНІЙ РОБОТІ

  Анастасія Шкіль (Харків, Україна) |    Завантажити статтю

Мовлення – найважливіший засіб спілкування, значення якого важко переоцінити в житті людини і суспільства в цілому. Воно є засобом вираження думки, обміну досвіду, передачі інформації, а для дитини - це ще й один з найбільш потужних факторів і стимулів для її розвитку. Проте, однією із найактуальніших проблем кінця XX — початку XXI ст. стало неухильне збільшення кількості дітей з порушеннями мовлення.